O SPOLOČNOSTI

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Finin s.r.o. vznikla začiatkom roka 2016 s ambíciou vstúpiť na trh sprostredkovania hypoték a spotrebných úverov pre retailových klientov a malé podniky. Hlavným cieľom spoločnosti je poskytnúť kompletný servis pre klienta od počiatočnej analýzy jeho finančnej situácie, cez získanie záväzných úverových ponúk od bánk až po podpis úverovej zmluvy. Spoločnosť si od začiatku kladie za úlohu komunikovať s klientom zrozumiteľne a transparentne, aby bol klient úplne oboznámený so všetkými podmienkami a okolnosťami, ktoré môžu v priebehu úverového vzťahu s bankou nastať.
Robíme to preto, že len informovaný klient môže spraviť správne rozhodnutie.


NA STIAHNUTIE

Rozhodnutie NBS
Vybavovanie sťažností
Poistná zmluva
Základné informácie pre klientov
Informácia k ochrane osobných údajov
Politika ochrany osobných údajov
Evidencia informačných systémov osobných údajov

SLUŽBY

Profesionálny prístup

Každý klient je pre nás individuálny, preto preferujeme osobné stretnutie, na ktorom získame komplexnú predstavu o jeho potrebách. Zároveň informujeme klienta o všetkých podkladoch a informáciách, ktoré je potrebné zabezpečiť, aby sme vedeli správne analyzovať jeho finančnú situáciu. V prípade potreby vieme klientovi pomôcť so znaleckým posudkom na nehnuteľnosť alebo s poistením akceptovateľným pre banky.

Finančná analýza

Na základe informácií od klienta vyhodnotíme jeho úverové možnosti a navrhneme niekoľko variant riešenia jeho finančnej situácie. Zároveň mu odporučíme banky, ktoré by sme navrhovali osloviť v jeho konkrétnom prípade. Kladieme dôraz na klientom stanovené priority či už je to výška úveru, splatnosť úveru, úroková sadzba alebo iné podmienky.

Najlepšie podmienky na trhu

Na základe potrieb klienta, ktoré vyplynuli z jeho finančnej analýzy, dokážeme aj vďaka dlhodobej spolupráci s bankami sprostredkovať najlepšie podmienky na trhu. Pre klienta je nami poskytnutý servis zadarmo, keďže sme odmeňovaní bankami za sprostredkovanie klientov.


PRODUKTY

Hypotéka

Zabezpečíme Vám úver na bývanie podľa Vašich predstáv so splatnosťou až 30 rokov. Týmto spôsobom budete môcť bývať vo vlastnom za mesačnú splátku, ktorá Vás nebude finančne obmedzovať.

Americká hypotéka

Dlhodobý úver Vám dokážeme zabezpečiť aj na nehnuteľnosť, ktorá nie je priamo určená na bývanie. Týmto spôsobom budete môcť získať priestory na svoje podnikanie oveľa jednoduchšie.

Spotrebný úver

Ak hľadáte úverové financovanie na rozvoj Vášho podnikania bez založenia nehnuteľnosti, radi Vám pomôžeme so zabezpečením spotrebného úveru. Týmto spôsobom môžete vhodne oddeliť podnikanie od svojho súkromia, nakoľko banka nebude požadovať ručenie nehnuteľnosťou (rodinný dom, byt, atď.)


PARTNERI

BANKY

  


SPROSTREDKOVANIE POISTENIA


ZNALCI
kontakt sprostredkujeme na požiadanie.

REFERENCIE

na požiadanie.

KONTAKT

Financial Intermediation s.r.o., skratka obchodného mena: Finin s.r.o.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 110535/B
Číslo rozhodnutia o udelení povolenia: ODT-4206/2016-1
Registračné číslo: 216012
IČO: 50 251 929
DIČ: 2120249670
Sídlo spoločnosti: Oravská 13, 903 01 Senec
Kancelária spoločnosti:

SKY PARK Offices, Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava

Email: info@finin.sk
Tel.: +421 918 743 602